А.А. Стогний
Анатолій Олександрович СТОГНІЙ,
д.ф.-м.н., професор,
чл.-корр. НАН України та
Російської АН
Институт прикладной информатики
укр         eng
ІНСТИТУТ

Відділи Інститута

ВІДДІЛ ЗАСОБІВ АНАЛІТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ

Спеціализація:
- розробка методів та засобів паспортизації промислових підприємств для інформаціонно-аналітичної підтримки управління промисловим потенціалом;
- підтримка ринку промислових товарів і послуг;
- тестування структур організацій, консультування підприємств, фірм, установ з проблем організаційних інновацій.


ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ

Спеціализація: розробка інформаційно - аналітичних засобів підтримки бізнесу та управління.

ВІДДІЛ ГІПЕРТЕКСТОВИХ СИСТЕМ

Спеціализація: розвиток методів та інструментальних засобів створення гіпертекстових систем: засоби Інтернет-публікацій, XML- формат; редактор XML, орієнтований на наукові і математичні тексти.

ВІДДІЛ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Спеціализація: дослідження в області інформаційного пошуку з використанням механізмів автоматичної адаптації до інформаційних інтересів користувачів; кластерний аналіз; розробка пошукових прикладних застосувань з використанням різних СУБД; роботи в області стандартизації.

ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

Спеціализація: дослідження і ведення баз даних про санітарно-гігієнічний стан міста Києва, джерела забруднення атмосферного повітря, водних об'єктів, захворюваності населення, оперативна обробка даних і інформаційне забезпечення органів державної адміністрації і інших замовників за їх запитами.