А.А. Стогний
Анатолій Олександрович СТОГНІЙ,
д.ф.-м.н., професор,
чл.-корр. НАН України та
Російської АН
Институт прикладной информатики
укр         eng
ДОСЛІДЖЕННЯ

Відділи Інститута

ВІДДІЛ ЗАСОБІВ АНАЛІТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ

Послуги:
- тестування структур організацій для виявлення дезорганізуючих елементів і підготовка рекомендацій щодо їх усунення;
- оцінка уразливості (стійкість) структур організацій при несприятливих (навмисних або випадкових) зовнішніх впливів;
- діагностика організацій з метою виявлення організаційно-функціонального базису для створення інформаційно-аналітичних систем.


ВІДДІЛ ГІПЕРТЕКСТОВИХ СИСТЕМ

Послуги:
- Проектування гіпертекстових додатків за заявками замовників;
- WWW-сайти;
- Створення мультимедійних дисків.

Досвід:
Сайти та CD_ROM (українською, англійською та російською мовами).

Міжнародні проекти:
- "HYPSY application Environment", Geneva, Switzerland, Inter-Survey Consultants;
- "WWW-pages Multiface Homepage", Finland, Multiface Oy.

Доповіді з тематики лабораторії були представлені на таких міжнародних конференціях:
- 5th International Conference on Human-Computer Interaction, 8-13 August 1993, Orlando, Florida, U.S.A;
- 12th Triennial Congress of the International Ergonomics Association, 1994, Toronto, Canada;
- World Conference on Educational Multimedia and Hypermedia, 17-22 June 1996, Boston, Mass., U.S.A. and other.

 

ВІДДІЛ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Основні види діяльності:
- розробка і аналіз алгоритмів локалізації інформаційної потреби користувача інформаційно-пошукових систем;
- дослідження в області кластеризації баз даних на основі розподілу ключових слів;
- розробка прикладних застосувань для різних баз даних;
- розробка стандартів в області інформаційних технологій

Останні розробки:
- Управління електронним документообігом. Delphi Client-Server Suite 2.0. Замовник: Муніципалітет Києва (1999).
- Тарифікатор неоднорідної інформаційної мережі. Oracle 7.1, Delphi Client-Server Suite 2.0. Замовник: Науково-дослідний інститут системних досліджень (1997)
- Розробка національних стандартів. Замовник: Державний інститут стандартизації і сертифікації України (1994-1998).
- Конвертування зовнішніх баз даних. Borland C++4.5, Paradox Engine 3.0. Замовник: Державний інноваційний фонд України (1995).
- Семантичний відбір та побудова псевдорефератів текстових файлів на основі призначеного для користувача словника. TurboVision for Pascal v. 6.0. Замовник: The Gillette Company (1995).
- Експертна система скринінгу хворих імунодефіцитом. ІРІС v. 2.2, C. Замовник: Інститут урології і нефрологія АМН України (1993-1994).

 

ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

Продукти:
Оновлені бази даних про санітарно-гігієнічний і санітарно-епідеміологічний стан міста Києва:
- база даних про стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферу;
- база даних про забруднення приземного шару атмосфери за результатами вимірювань на стаціонарних постах спостереження і подфакельних вимірювань при інвентаризації джерел і контролі;
- база даних про джерела забруднення водних ресурсів;
- база даних про міри забруднення водних об'єктів;
- база даних про статистичні показники захворюваності населення хворобами для ретроспективного аналізу виникнення, поширення і припинення хвороб, оцінки поточного стану і прогнозування ходу процесів захворювань на заданий замовником інтервал;
- база даних результатів державного нагляду за санітарно-гігієнічним станом підприємств, автотранспорту, дитячих дошкільних установ, раціоном харчування і якістю харчування в дитячих дошкільних установах.

Послуги:
- Регулярне інформування органів управління містом і виконання оперативних завдань керівництва містом.
- Обслуговування замовників за їх запитами щодо санітарно-гігієнічного та санітарно-епідеміологічного стану міста Києва.