А.А. Стогний
Анатолій Олександрович СТОГНІЙ,
д.ф.-м.н., професор,
чл.-корр. НАН України та
Російської АН
Институт прикладной информатики
укр         eng
СЕМІНАРИ

НАУКОВИЙ СЕМІНАР "ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ"

Секція IV "Інтелектуальні інформаційні технології" Наукової Ради з проблеми "Кібернетика" Національної академії наук України

Місце проведення - Будинок вчених

Термін проведення - 1 та 3-й четвер кожного місяця о 15-00

Керівник семінару - чл. - кор. НАН України та Російської АН, д.ф.-м.н., професор Анатолій Олександрович Стогній, директор Інституту прикладної інформатики, м. Київ
e-mail: stogny@iprin.kiev.ua

Вчений секретар - к.т.н. Мелентьєв Георгій Борисович
e-mail: melent@iprinet.kiev.ua
Електроні публікації матеріалів семінару та інформація в Інтернет: www.iprinet.kiev.ua та www.icfcst.kiev.ua/cyberu


ОРГАНІЗАТОРИ

Семінар проводиться під проводом Наукової Ради по проблемі "Кібернетика". (www.icfcst.kiev.ua/cyberua) Семінар організовано на базі Інституту прикладної інформатики - провідної організації по регіональному управлінню в Україні (www.iprinet.kiev.ua).

МЕТА СЕМІНАРУ

Семінар організовано с метою ознайомлення широкої наукової громади з передовими досягненнями в регіональному управлінні та інформатизації міст України, обміну досвідом в цій сфері, сприяння прийняттю правильних и науково обґрунтованих рішень на державному та регіональному рівні.

С цією метою організаторами та учасниками семінару:
- збираються та аналізуються дані про передовий досвід в регіональному управлінні та інформатизації міст в Україні, в СНД та у світі;
- запрошуються для участі в засіданнях провідні вчені та спеціалісти в галузі інформатики та кібернетики, що пов'язані з регіональним управлінням;
- слухаються та обговорюються доповіді вчених та спеціалістів в галузі регіонального управління та інформатизації;
- за бажанням учасників семінару публікуються на його сайті основні доповіді та інформація, а найбільш важливі матеріали рекомендуються для опублікування в науково-технічних виданнях України;
- узагальнюються рекомендації учасників семінару за конкретними напрямками його діяльності і доводяться до відома органів державного та регіонального управління (зокрема, через Всеукраїнську Ради з інформатики та кібернетики).

 НАПРЯМИ РАБОТИ

Основними напрямами роботи семінару є:
- інформаційні проблеми побудови інфраструктури регіонального управління у сучасному суспільстві; · особливості моделювання технічних, соціальних та екологічних систем в регіональному управлінні;
- методи та інструментальні засоби для структурування організаційних систем регіонального управління; · використання нових інформаційних технологій і можливостей Інтернет для потреб регіонального управління;
- інструментальні авторські засоби для автоматизації та інформатизації регіонального управлення;
- особливості створення регіональних комп'ютерно-телекомуникаційних мереж;
- теорія, методи та інструментарій підготовки та прийняття рішень для планування и управління проектами в регіональному управлінні;
- методи та інструментальні засоби для систем пошуку інформації і ведення інформаційних ресурсів в регіональному управлінні;
- комплексні рішення щодо створення та ведення географічних інформаційних систем (ГІС) в регіональному управлінні;
- методи та інструментальні засоби для комп'ютерної підтримки підприємств та організацій на регіональних електронних ринках (промислових товарів, послуг, праці, інвестицій, інновацій і т. і.), розвиток електронної торгівлі у великих містах;
- особливості інформатизації природоохоронної діяльності в регіонах).

ПЛАН РОБОТЫ СЕМИНАРА

"Проблеми регіональної інформатизації" на квітень-травень 2000 року Приведений нижче перелік авторів, назв та дат виступу с доповідями носить індикативний характер і може уточнюватися в процесі роботи семінару.

Назви доповідей, автори (посади) і організації (на мові виступу і публікації) Примітки
Інформаційні проблеми побудови інфраструктури регіонального управління у сучасному суспільстві (чл. - кор. НАН України та Російської АН, д.ф.-м.н., професор Анатолій Олександрович Стогній, директор Інституту прикладної інформатики, Київ) Вступне слово і програмна доповідь семінару
Методи та інструментальні засоби для аналізу структури організаційних систем регіонального управління (д.т.н. Леонід Олександрович Рибаков)

УЧАСНИКИ

До участі в роботі семінару запрошуються всі бажаючі. Бажаючі регулярно брати участь в роботі подають для можливості їх регулярного інформування такі дані про себе: прізвище, ім'я, по батькові, організація, адреса для інформування, телефон, факс, e-mail, примітка (відмітка про бажання бути інформованим протягом певного періоду часу). На сьогодні вже зареєструвалися для регулярної участі в роботі семінару.

Прізвище, ім'я та по батькові (та звання) Організація (і посада)
Примітка (період інформувания)
Чл. - кор. НАН України та Російскої АН, д.ф.-м.н., професор, Стогній Анатолій Олександрович Директор Інститут прикладної інформатикиКиїв
Голова семінару
К.т.н. Георгій Борисович Мелентьєв Зав. лаб., Інститут прикладної інформатикиКиїв
Вчений секретар семінару
Д.ф-м..н., професор Юрій Петрович Дробишев Головний науковий співробітник, Інститут прикладної інформатикиКиїв
Постійно
Д.т.н. Леонід Олександрович Рибаков Головний науковий співробітник, Інститут Прикладної інформатики Київ
Постійно
Д.ф-м.н. Тамара Олексіївна Грінченко Зав. лаб., Інститут прикладної інформатикиКиїв
Постійно
К.ф-м.н. Михайло Вікторович Оленін Провідний науковий співробітник, Інститут прикладної інформатики Київ
Постійно
Д.ф-м.н. Сергій Костянтинович Полумієнко Зав. відділом, Інститут прикладної інформатики Київ
Постійно
к.т.н. Ірина Павлівна Бєляєва Вчений секретар Інституту прикладної інформатики Київ
Постійно
К.т.н. Антонас Йозасович Ясулайтіч Зав. сектором, Інститут прикладної інформатики Київ
Постійно
К.т.н. Володимир Васильович Колінько Зав. відділом, Інститут прикладної інформатики Київ
Постійно

 ПРОПОЗИЦІЇ

Запрошуємо вчених та спеціалістів в галузі регіонального управління виступити на нашому семінарі. Робочі мова семінару - українська, російська та англійська.
Для виступу з доповіддю на семінарі слід подати (крім даних про себе як про учасника семінару) дані про назву доповіді, її авторів, організацію, місто, регламент виступу (до 45 хвилин), бажану дату виступу, бажання опублікувати доповідь на сайті семінару (з передачею у цьому разі файлу доповіді для публікації в форматі .rtf). Про результати розгляду своєї пропозиції автор буде повідомлений за даним його реєстрації як учасника. На сьогодні для участі в роботі семінару вже прийняті такі заявки на виступ:

Обзоры и отзывы: Format factory - - лучший выбор!
Отдых на бердянская коса. Бердянск вид на город с набережной.

Обсяг доповіді, хвилин
Назва доповіді, автори (посада) і організація (на мові виступу)
Примітка
45
Інформаційні проблеми побудови інфраструктури регіонального управління в сучасному суспільстві (чл. - кор. НАН України і Російської АН, д.ф.-м.н., професор Анатолій Олександрович Стогній, директор Інституту прикладної інформатики, Київ)
Вступне слово і програмна доповідь семінару
45
Методи і інструментальні засоби для аналізу структури організаційних систем регіонального управління (д.т.н. Леонід Олександрович Рибаків)
45
Особливості моделювання технічних, соціальних і екологічних систем в регіональному управлінні (д.ф.-м.н., професор Юрій Петрович Дробишев, Інститут прикладної інформатики, Київ)
45
Методи і інструментальні засоби для комп'ютерної підтримки КГГА підприємств і організацій на електронному ринку промислових товарів і послуг (к.т.н. Георгій Борисович Мелентьєв, Інститут прикладної інформатики, Київ)
45
Комплексні рішення по географічних інформаційних системах (ГІС) в регіональному управлінні (На прикладі створення географічної інформаційної системи VISICOM (к.т.н. Володимир Васильович Колінько, Інститут прикладної інформатики, Київ)
45
Концептуальні основи інформатизації природоохоронної діяльності у великому місті (на прикладі Києва) (к.т.н. Антонас Йозесович Ясулайтіс, Інститут прикладної інформатики, Київ)
45
Застосування нових гіпермедіа і мультимедіа систем при підготовці сайтів для потреб регіонального управління (д.ф.-м.н. Тамара Олексіївна Грінченко, Інститут прикладної інформатики, Київ)
45
Інструментальні авторські засоби для Інтернет-публікацій і застосування XML-редактора в регіональному управлінні (к.ф.-м.н.. Михайло Вікторович Оленін і д.ф.-м.н. Тамара Олексіївна Грінченко, Інститут прикладної інформатики, Київ)
45
Теорія підготовки і прийняття рішень для планування і управління проектами в регіональному управлінні (На прикладі створення системи аналізу проектів Multi Project 2.0) (д.ф.м.н. Сергій Костянтинович Полумієнко, Інститут прикладної інформатики, Київ)
45
Методи і інструментальні засоби для підготовки і прийняття фінансових рішень в управлінні містом (к.т.н. Ірина Павлівна Бєляєва, Інститут прикладної інформатики, Київ)